ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ 

týkající se zpracovávání osobních údajů
 
Společnost Beautywood SK s.r.o. považuje za svou základní povinnost plně zajistit právo na ochranu osobních údajů při svých činnostech, - proto všemi prostředky, které máme k dispozici a všemi možnými způsoby se snažíme, abychom vaše údaje byly zpracovávány v souladu s nařízením EU 2016/679 („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), respektive v souladu s příslušnými platnými zákony. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů základní právní úpravy je zajistit transparentnost, máme v úmyslu v tomto dokumentu vás informovat o shromažďování, používání, přenosu a v neposlední řadě o ochraně vašich osobních údajů - se zvláštním ohledem na případy, kdy se v souvislosti s našimi výrobky a/nebo službami dostanete s námi do kontaktu prostřednictvím naší webové stránky nebo jiné mobilní aplikace.
Vyhrazujeme si právo ve stanovených intervalech aktualizovat a měnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby podmínky definované v tomto dokumentu odrážely vždy aktuální způsob zpracovávání osobních údajů, respektive aby byly plně v souladu s příslušnými právoplatnými zákonnými povinnostmi. V případě jakékoliv změny kteréhokoliv ustanovení podle výše uvedených, na naší webové stránce zveřejníme revidovanou verzi těchto zásad ochrany osobních údajů, proto vás prosíme, abyste pravidelně kontrolovali aktuální obsah těchto zásad ochrany osobních údajů.
 
Kdo jsme a jak se k nám dostanete? 
Beautywood SK s.r.o., sídlo: Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01, daňové číslo: SK2120542039, IČ: 50913611, a dále jen: „Beautywood SK s.r.o.” nebo „my”). Když jakýmkoliv způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, podle pravidel ochrany údajů jsme považováni za organizaci na zpracovávání údajů.
Ujišťujeme Vás, že vaše názory a komentáře jsou námi vítány a - pokud je to nutné - rádi vám poskytneme další informace o všech záležitostech týkajících se zpracovávání vašich údajů, proto neváhejte kontaktovat společnost Beautywood SK s.r.o.. Vašemu pověřenci pro ochranu osobních údajů pošlete e-mail na adresu:  info@imageskincare.sk Můžete nás také kontaktovat poštou nebo kurýrní službou na adrese Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01 – v nadpisu prosím uveďte: pro pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Beautywood SK s.r.o..
 
Osobní údaje jaké kategorie zpracováváme?
Obecně vaše osobní údaje požadujeme přímo od vás, takže při jejich shromažďování můžete ovlivnit, že jaký druh informace s námi sdílíte. Například poskytnete nám následující informace:
·  Při vytváření uživatelského účtu Beautywood SK s.r.o. nám poskytnete svou e-mailovou adresu, jméno a příjmení;
· Kromě toho na vaší osobní stránce na rozhraní Beautywood SK s.r.o. (Můj účet) můžete uvést i další informace, jako například: přezdívka, číslo mobilního telefonu, telefonní číslo pevné linky, datum narození, nejvyšší vzdělání, dodací adresa, sekundární e-mailová adresa, podrobnosti o kreditní kartě atd.;
· Když zadáte objednávku, poskytnete nám informace o kupovaném produktu, o vaší dodací adrese, fakturačních údajích, o zvoleném způsobu platby, telefonním čísle atd.
Máte možnost zaregistrovat se na rozhraní Beautywood SK s.r.o. také prostřednictvím Facebooku nebo Google. Pokud se rozhodnete pro kteroukoli z výše uvedených možností, vybraný odkaz vás přesměruje na stránku Facebook Admin/Google LLC, kde vás poskytovatel informuje o způsobu, jakým se budou zpracovávat údaje, které nám (Beautywood SK s.r.o.) byly od nich zaslány. Zásady ochrany osobních údajů společností Facebook a Google si můžete prostudovat kliknutím na následující odkazy:
https://www.facebook.com/about/privacy